Sorey P-2 - 2021-08-18 13:00:00 to 2021-08-20 22:00:00 - Covington, Jasper, Simpson, Smith