Sorey P-2 - 2022-11-16 06:00:00 to 2022-11-17 05:59:59 - Covington, Jasper, Simpson, Smith