Sorey P-2 - 2023-10-25 05:00:00 to 2023-10-28 04:59:59 - Covington, Jasper, Simpson, Smith